Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen XMASDECO en de klant.
1.2 XMASDECO heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
1.4 Wij maken met de grootste zorg foto’s van de artikelen die via onze online webwinkel verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

2 Prijzen en Aanbiedingen

2.1 De artikelen kunnen in onze webwinkel worden weergegeven in Euro’s en Ponden. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Verzendkosten zijn voor Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk bij de in onze webwinkel genoemde prijzen inbegrepen. Voor de overige landen gelden de bezorgtarieven die staan weergegeven onder FAQ die onderdeel zijn van onze online webwinkel klantenservice.
2.2 XMASDECO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Betaling (zie voor uitleg ook onze FAQ)

3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4 Verzendkosten

Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
De kosten voor retour zenden / ruilen zijn 22,50 euro per pakket. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden. Bij garantie nemen wij de verzend- en betalingskosten voor onze rekening.

5 Levering

5.1 XMASDECO besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan GLS Netherlands. Vanwege de seizoensgebonden producten leveren wij op de volgende wijze uit:
Alle producten worden, indien op voorraad, dagelijks uitgeleverd (maandag tot vrijdag). Voor bestellingen voor 16.00 uur worden deze de eerstvolgende werkdag verzonden. Raadpleeg FAQ in onze webwinkel klantenservice voor de exacte levertijden die afhankelijk zijn per land!
Uiteraard houden wij je goed op de hoogte omtrent de levering van de producten, zodat je weet wanneer je deze kunt verwachten. We sturen je na verzending ook een Track & Trace code, zodat je de zending kunt volgen.

5.2 XMASDECO streeft ernaar om bestellingen direct na ontvangst van de betaling, te versturen.
5.3 XMASDECO zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering grote vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.
5.4 XMASDECO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6 Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.

6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling, worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.
Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 Ruilen en Retourneren

7.1 Je kunt als consument producten binnen 14 dagen na de bestelling retourneren. Uiteraard moet het product ongebruikt zijn, en de verpakking nog helemaal intact zijn. Voordat je producten retour zendt is het van belang om een retour aanvraag in te dienen. Dit kan je doen door het invullen van het contactformulier. Vermeld hierbij duidelijk het ordernummer en de reden van retour zenden. De aanvraag zal binnen 24 uur worden beantwoord.
7.2 De kosten voor retour zenden zijn voor eigen rekening en bedragen 22,50 euro per pakket. Bij garantie of omruilen nemen wij de al gemaakte verzend- en betalingskosten voor onze rekening. Het retourproces verloopt via een Pick up en return regeling via GLS.

7.3 Een retourbetaling wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de retour producten teruggestort op je rekening (min de kosten van de retourzending), mits de verpakking in goede staat en compleet retour gezonden is. Mocht dit niet zo zijn, dan nemen wij binnen 48 uur contact met u op. Mocht u vragen hebben neem dan vooraf contact met ons op via het contactformulier.

7.4 Let op: bij producten die gebruikt zijn en/of producten die geretourneerd worden in een verpakking die niet meer bruikbaar is, zullen wij eventuele kosten voor nieuwe verpakking in rekening brengen. Dit kan afhankelijk van de doos variëren tussen de 4,50 euro en 17,50 euro.

7.5 Let op: Gezien het feit dat Xmasdeco seizoensgebonden producten levert, behouden wij ons het recht voor om retouren na afloop van de feestdagen te weigeren/annuleren. U kunt dus niet meer uw gekochte Xmasdeco artikelen na de kerst retourneren.

8 Voorraad

8.1 Alle artikelen zijn per 15 oktober uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. XMASDECO zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 XMASDECO garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van XMASDECO een factuur als aankoopbewijs.

9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal XMASDECO de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van XMASDECO vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan XMASDECO te retourneren en het eigendom daarover aan XMASDECO te verschaffen.

9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van XMASDECO, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is XMASDECO niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van XMASDECO beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.

9.9 Onverminderd het bovenstaande is XMASDECO niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van XMASDECO of zijn ondergeschikten.

10 Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van XMASDECO. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.
XMASDECO is een brand van The Xmas Designers, leverancier van unieke kerstprojecten.

KvK nummer: 69056358
XMASDECO
Postbus 21
2690 AA ’s-Gravenzande
Nederland

Ontdek onze volledige Xmasdeo collectie

Van volledig gedecoreerde kerstbomen tot schitterende decoraties!

Bestsellers

Het meest gekocht door onze klanten

Ontdek hier onze 2023 trend producten

Perfect gecombineerd met de unieke Xmasdeco collectie

Wij hebben al meer dan 21,000+ klanten geholpen,
om de beste Kerst ooit te creëren!

Waarom kiezen klanten voor Xmasdeco
Mon-Fri voor 22.00 uur besteld, verzending binnen 72 uur
21.000+ bomen verkocht

Meld je aan voor de nieuwsbrief en
ontvang 10 euro op je volgende bestelling

All search results